ග්ලූටාවයිට් ඔරිජිනල් වයිට්නිං ටැබ්ලට්ස්

 

මූණ විතරක් නැතිව මුළු ඇගම එකවගේ පැහැපත් කරගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි තවත් තරුණැ පෙනුම රැකදෙන වාසි 13 ක් සමගින් ග්ලූටාවයිට් ඔරිජිනල් වයිට්නිං ටැබ්ලට්ස්

කිසිම අතුරු ආබාධයක් නැති ශරීරයට හිතකර නිශ්පාදනයකි.
GMP සහතිකය සහිත දකුණු කොරියාවෙන් ආනයනය කරන ලදී.

– මුලු ඇගම සම පැහැපත් සුදක් ගෙන දෙයි.
– සම වයසට යාම පමා කරයි
– තරුණ පෙනුමක් ගෙනදෙයි
– සමෙහි කොලජන් නිපදවීම උපරිම කරයි
– ඉක්මන් ප්‍රතිඵල ගෙනදෙයි
– සම ආශ්‍රිතව ලේ ගමනාගමනය ක්‍රමවත් කරයි
– නිරෝගී සමක් ලබාදෙයි
– සමෙහි රැලිගතිය පහකරයි
– සම එල්ලා නොවැටෙයි
– අදුරු පැල්ලම් ඉවත් කරයි
– කලුලප ඉවත් කරයි
– කුරුලැ හා කැලැල් ඉවත් කරයි
– සම එල්ලා වැටීම අඩුකර මුහුනට තරුණ පෙනුමක් ලබාදේ

භාවිතා කරන ආකාරය
ප්‍රධාන ආහාර වේලකට පෙර දිනකට එක්වරක් ග්ලූටාවයිට් පෙති 1 ක් දිනකට එක් වරක් ගන්න. එක් බෝතලයක් මාසයකට ප්‍රමාණවත්ය